Countus accountants + adviseurs2018-08-20T10:49:33+01:00

Project Description

Via haar klanten – vooral uit de agrarische hoek – komt de accountants- en adviesgroep Countus Accountants + Adviseurs veel in aanraking met duurzame energie, zoals energie opgewekt door windmolens, zonnepanelen en biovergistingsinstallaties. Maar ook door haar hoofdvestiging in Zwolle te verduurzamen – van label E naar A – is duurzaamheid nauw verweven in de bedrijfscultuur, vertelt directeur Peter van de Streek van Countus.

De afgelopen jaren is duurzaamheid bij Countus steeds meer dagelijks werk geworden. “Wij komen van oorsprong uit de agrarische hoek. We hebben nog steeds veel klanten in de agrarische sector. Zeker in Flevoland houden die zich al lang bezig met duurzame energie, en dan met name met windenergie”, vertelt Van de Streek. “Voor deze agrariërs doen we veel in de advisering bij de aanschaf van windturbines, zoals subsidieaanvragen, maar ook andere accountancy werkzaamheden, zoals het samenstellen en controleren van jaarrekeningen en het adviseren op velerlei gebied, bijv. het geven fiscale- en bedrijfseconomische adviezen. Ook bij de aanschaf van andere duurzame energie-opties, zoals zonne-energie en mestvergisting, helpen we veel ondernemers. Zodoende hebben we veel kennis opgedaan op het gebied van duurzame energie, en het nut er van.” Daarnaast houdt Countus zich bezig met de advisering van clienten op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

Renovatie hoofdkantoor Zwolle

Niet alleen bij haar klanten maar ook in haar eigen bedrijfsvoering wil Countus duurzaamheid zo veel mogelijk uitdragen. Van de Streek: “Dat begint bij ons hoofdkantoor in Zwolle. We zijn hier 4 jaar geleden weer terug gekomen, want veel eerder hadden wij hier ook ons hoofdkantoor. Tussendoor hebben we 15 jaar lang elders kantoor gehouden. Toen we terugkwamen hebben we samen met de verhuurder een plan gemaakt om dit bestaande pand te verduurzamen: van energielabel E naar A.” Om een dergelijke stap te kunnen zetten ontkom je niet aan warmte-/koude-opslag. De bron is op 90 meter ondergronds gemaakt, iets wat voor een bestaand gebouw vrij uniek is. Door optimalisatie van verlichting en isolatie wordt samen met het koel- en warmtesysteem circa 200.000 kg CO2 per jaar gereduceerd. Dankzij de lange termijn afspraken met de verhuurder van het pand en het benutten van subsidie mogelijkheden was deze metamorfose mogelijk.

“Met de sloop van de binnenwanden, ontstond een open en luchtig kantoorconcept. De kamers worden alleen door glaswanden van het middengebied gescheiden. Met alleen daar deuren waar het noodzakelijk is. De moderne en flexibele nieuwe kantoorinrichting heeft een plezierige en aangename werkomgeving opgeleverd. Ook dat is duurzaam in mijn ogen.”

Mobiliteitsbattle

Duurzaamheid in mobiliteit is een ander onderwerp waar Countus mee bezig is. Dat begint bij het stimuleren van energiezuinige auto’s door medewerkers. Maar ook klanten en relaties hebben de mogelijkheid om te “stekkeren”, ofwel bijladen van auto’s die deels op elektriciteit rijden, want bij de kantoren zijn laadpalen aanwezig waar de accu kan worden bijgevuld.

Niet alleen elektrisch rijden, ook zuinig en duurzaam rijden in het algemeen heeft aandacht. “Dit jaar gaan we met een heel aantal Zwolse bedrijven de ‘mobiliteitsbattle’ aan. Ons doel is minder, zuiniger en veiliger te rijden in onze auto’s.”

Eigen medewerkers

Duurzaam ondernemen betekent ook goed omgaan met de eigen medewerkers. “We bieden bijvoorbeeld onze medewerkers aan te participeren in ons bedrijf. Het past ook bij ons bedrijf: wij hebben geen partnerstructuur zoals de meeste andere accountantskantoren maar coöperatieve wortels. Dat zit nog steeds in de genen van ons bedrijf; het vertaalt zich niet alleen de wijze waarop onze klanten steeds centraal staan in onze dienstverlening maar het bepaalt ook de manier waarop wij met onze medewerkers omgaan en de medewerkers met het bedrijf. Er is een sterke wederzijdse betrokkenheid.” Het mooie van de medewerkersparticipatie is dat als het goed gaat met het bedrijf, de medewerkers er ook direct van profiteren. “Niet alleen doordat ze hun baan houden maar ook dankzij dit aandeel in het resultaat. En het slaat aan, want driekwart van onze mensen nemen deel hieraan. Zij bezitten met hun aandelen circa 30% van het bedrijfskapitaal. Dat is fors en dat geeft aan dat dit leeft onder ons personeel”, aldus Van de Streek.

Project Details